Se de gamle moseredskaber fra Uldum Kær på øverste loft

Efter stjerne udskiftningen af jorden i Uldum ca. 1796, og dermed opdelingen i matrikler blev kæret delt op i lodder efter gårdenes størrelser. Siden er disse lodder delt op i takt med udstykningen af gårdene i mindre brug og salg af frijord.

I 1800 tallet var tørvegravningen i Uldum kær hovedsageligt til eget brug.

I begyndelsen af 1900 tallet og især under 1. verdenskrig begyndte tørvegravningens mekanisering. Tørvegravningens betydning for Uldum fortsatte til begyndelsen af 50’erne.

I hele perioden var det trods mekanisering fortsat tørvearbejdernes hårde fysiske indsats som bidrog til de mange tørv, der nu kunne sælges ud af byen. På møllens øverste loft er bevaret mange af de redskaber, som benyttedes i tørvegravningen.